BIOPROJET PHARMA, RESEARCH & DEVELOPMENT

Klinisch onderzoek

De meeste producten ontwikkeld door Bioprojet zijn “First in Class”, d.w.z. leiders in een nieuwe geneesmiddelenklasse. Deze producten zijn nieuwe chemische entiteiten, en de meeste ervan hebben originele werkingsmechanismen. Een handelsvergunning verkrijgen, vereist een uitgebreid farmaceutisch, preklinisch en klinisch ontwikkelingsproces

BIOPROJET THERAPEUTISCHE DOMEINEN

Pitolisant, de eerste histamine H3-receptor (H3R) antagonist, voor de behandeling van narcolepsie met of zonder kataplexie. In maart 2016 werd een Europese handelsvergunning verkregen voor deze indicatie (Wakix®). 

Twee nieuwe geneesmiddel-kandidaten, een EDG/S1P receptor agonist, BS6.890, en een H4 receptor antagonist, BPI.7881A, starten met fase I voor “First In Human” studies. Ze zijn respectievelijk bestemd voor indicaties in immunologie en allergologie.

Bioprojet heeft ook een handelsvergunning voor een adrenaline auto-injector, Anapen®, waarvoor studies worden uitgevoerd om de behandeling van anafylactische shock te optimaliseren.

Pipeline tabel: Twee nieuwe geneesmiddel-kandidaten, een EDG/S1P receptor agonist, BS6.890, en een H4 receptor antagonist, BPI.7881A, starten met fase I voor “First In Human” studies.

Pipeline tabel: Twee nieuwe geneesmiddel-kandidaten, een EDG/S1P receptor agonist, BS6.890, en een H4 receptor antagonist, BPI.7881A, starten met fase I voor “First In Human” studies